Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 TVN Dame 1 6 MAX 1.316 6 150 0
2 UiSi 4 2 1.095 4 138 0
3 Strandvik 2 0.5 0.993 2 134 0
4 KFUM Stvgr 1 0 0 0.689 0 104 0

Turneringssiden er del av Profixio