Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 KSK 2 6 3 1.162 6 172 0
2 TVN Herre 1 4 2.5 1.095 5 161 0
3 Austrått 1 2 0.75 1 3 161 0
4 Rossvoll VBK 0 0 0.747 0 112 0

Turneringssiden er del av Profixio