Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 KSK 1 4 2.5 1.182 5 156 0
2 Vegårshei Old Boys 4 1.67 1.263 5 173 0
3 TIF Viking 2 0.5 0.787 2 118 0
4 TVN Herre 2 2 0.4 0.831 2 138 0

Turneringssiden er del av Profixio