Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 Sotra Herrer 6 MAX 2.083 6 150 0
2 Straen 4 2 1.411 4 134 0
3 SVBK - ViiSa 2 0.5 0.704 2 95 0
4 Randaberg 2 0 0 0.487 0 73 0

Turneringssiden er del av Profixio