Rangeringskriterier

Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Randaberg G14 7 5 6 7 0
2 Våg G14-2 4 0 4 4 0
3 Bærums Verk og Hauger 3 0 3 3 0
4 Greipstad 1 -5 0 1 0

Turneringssiden er del av Profixio