Rangeringskriterier

Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Vindbjart 1 7 9 10 7 0
2 Runar 5 3 4 5 0
3 Egersund G14 4 4 5 4 0
4 Hundvåg G14-2 0 -16 0 0 0

Turneringssiden er del av Profixio