Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 706)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Bryne 2 5 3 4 5 0
2 Madla G15-1 5 2 3 5 0
3 Asker Fotball 4 -1 2 4 0
4 Gimletroll G15 1 -4 0 1 0

Turneringssiden er del av Profixio