Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 706)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Fløy IL 7 4 8 7 0
2 Hinna Fotball G16 4 0 3 4 0
3 Midtbygdens G16 4 -1 3 4 0
4 klebe 1 -3 5 1 0

Turneringssiden er del av Profixio