Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 706)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Frøyland J19 13 7 7 13 0
2 Klepp il J19 12 10 11 12 0
3 Randesund J19 7 -1 2 7 0
4 Buøy 4 -5 1 4 0
5 Gimletroll J19 4 -6 1 4 0
6 Madla J19 2 -5 0 2 0

Turneringssiden er del av Profixio