Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Viking HK 8 8 18 29 18 29 0
2 IK Våg Håndball G12 5 5 4 26 4 26 0
3 Herkules 5 5 3 28 3 28 0
4 AK 1 2 2 -6 24 -6 24 0
5 Havørn G-12 0 0 -19 11 -19 11 0

Turneringssiden er del av Profixio