Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Holum IL G12 5 5 6 18 6 18 0
2 Hundvåg 4 4 9 22 9 22 0
3 Avaldsnes 2 2 -11 18 -11 18 0
4 AK 2 1 1 -4 17 -4 17 0

Turneringssiden er del av Profixio