Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Gimletroll G14 6 6 3 33 3 33 0
2 RUNAR G02 6 6 9 36 9 36 0
3 AK28 4 4 3 42 3 42 0
4 LIL G14 2 2 -11 24 -11 24 0
5 Rival G14 2 2 -4 40 -4 40 0

Turneringssiden er del av Profixio