Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 ØIF Arendal 9 9 7 59 7 59 0
2 Frogner 8 8 12 59 12 59 0
3 Randesund 1 7 7 13 65 13 65 0
4 Randesund A 7 7 3 62 3 62 0
5 AK 28 G15/16 6 6 3 50 3 50 0
6 SIF 1 5 5 -14 43 -14 43 0
7 Otra G15/16 0 0 -24 36 -24 36 0

Turneringssiden er del av Profixio