Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Greipstad J13 8 8 24 46 24 46 0
2 NIF 1 6 6 28 48 28 48 0
3 KFUM J13-2 4 4 -1 27 -1 27 0
4 Kopervik IL J13-1 2 2 -24 10 -24 10 0
5 Pors J03-2 0 0 -27 9 -27 9 0

Turneringssiden er del av Profixio