Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 Points Ja Nei
2 Points Ja Ja
3 Diff goal Ja Ja
4 Goal + Ja Ja
5 Diff goal Ja Nei
6 Goal + Ja Nei
7 Drawing of lots Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName Points Points* Diff goal* Goal +* Diff goal Goal + Drawing of lots
1 Hinna J15 - 1 8 8 16 36 16 36 0
2 IK Våg J15-2 6 6 18 36 18 36 0
3 Randesund IL 3 4 4 2 31 2 31 0
4 Fløy 2 2 -8 22 -8 22 0
5 KIF J15-1 0 0 -28 11 -28 11 0

Turneringssiden er del av Profixio