Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Hinna J15 - 1 8 8 16 36 16 36 0
2 IK Våg J15-2 6 6 18 36 18 36 0
3 Randesund IL 3 4 4 2 31 2 31 0
4 Fløy 2 2 -8 22 -8 22 0
5 KIF J15-1 0 0 -28 11 -28 11 0

Turneringssiden er del av Profixio