Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 Points Ja Nei
2 Points Ja Ja
3 Diff goal Ja Ja
4 Goal + Ja Ja
5 Diff goal Ja Nei
6 Goal + Ja Nei
7 Drawing of lots Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName Points Points* Diff goal* Goal +* Diff goal Goal + Drawing of lots
1 Randesund IL 1 6 6 19 37 19 37 0
2 Hånes J15 4 4 13 34 13 34 0
3 Tveit IL 2 2 10 31 10 31 0
4 Hinna J15 - 2 0 0 -42 8 -42 8 0

Turneringssiden er del av Profixio