Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Larvik Turn Håndball HU blå 8 8 15 23 15 23 0
2 Larvik Turn Håndball HU hvit 6 6 8 23 8 23 0
3 Greipstad PUH 4 4 -6 15 -6 15 0
4 Gimletroll PUH 2 2 -4 17 -4 17 0
5 Vindbjart håndball 0 0 -13 17 -13 17 0

Turneringssiden er del av Profixio