Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 762)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Sverresborg 1 10 12 15 10 0
2 Ranheim 1 10 8 11 10 0
3 Gimse 3 6 -1 6 6 0
4 Gimse 1 3 4 11 3 0
5 Hommelvik G14-2 0 -23 2 0 0

Turneringssiden er del av Profixio