Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 762)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Egge j01 7 4 8 7 0
2 Averøykameratene 2 5 9 14 5 0
3 Nidelv IL j 15 4 -2 3 4 0
4 Malvik 1 0 -11 1 0 0

Turneringssiden er del av Profixio