Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 461)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 762)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Kolstad jr 2 7 9 10 7 0
2 Buvik/Skaun 2 7 4 7 7 0
3 Kil/Hemne 1 3 -4 5 3 0
4 Orkla G19-4 0 -9 0 0 0

Turneringssiden er del av Profixio