Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 461)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 762)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Støren SK Jr/Sr 6 4 6 6 0
2 Melhus 6 2 7 6 0
3 Sjetne 3 -1 4 3 0
4 Orkla G19-2 3 -5 5 3 0

Turneringssiden er del av Profixio