Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 461)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 762)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Buvik 9 15 20 9 0
2 Kil/Hemne 3 6 1 10 6 0
3 Utleira 2 1 -7 7 1 0
4 Orkla G19-1 1 -9 7 1 0

Turneringssiden er del av Profixio