Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 805)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 En Kopp Haiene 9 19 22 9 0
2 Go gammel årgang 6 1 14 6 0
3 Los Jefes 3 0 12 3 0
4 1916 0 -20 1 0 0

Turneringssiden er del av Profixio