Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 805)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Bokam 7 7 11 7 0
2 Limyra United 5 3 5 5 0
3 XFK 4 -4 2 4 0
4 Forretningen 0 -6 3 0 0

Turneringssiden er del av Profixio