Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 805)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Team Enterprise 6 5 8 6 0
2 Victorious Secret 4 0 7 4 0
3 Rønvik Alliance 4 0 6 4 0
4 Bertoni på City Nord 3 -5 6 3 0

Turneringssiden er del av Profixio