Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Årstad 6 6 55 67 55 67 0
2 Bjarg1 4 4 -8 27 -8 27 0
3 Gneist Tigrene J02-3 2 2 -20 15 -20 15 0
4 NHIL J14 0 0 -27 15 -27 15 0

Turneringssiden er del av Profixio