Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Elverum 1 (*1) 6 6 19 31 19 31 0
2 Frogner (*2) 6 6 9 20 9 20 0
3 Nordstrand 3 6 6 7 20 7 20 0
4 Vålerenga 2 2 2 -11 20 -11 20 0
5 Nit/Hak 0 0 -24 9 -24 9 0

Turneringssiden er del av Profixio