Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bækkelagets 1 8 8 19 38 19 38 0
2 Haslum 2 5 5 15 35 15 35 0
3 Elverum 1 5 5 4 29 4 29 0
4 Askim 2 2 -5 31 -5 31 0
5 Oppsal 0 0 -33 16 -33 16 0

Turneringssiden er del av Profixio