Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Kjelsås 2 6 6 18 51 18 51 0
2 Frogner/Nit-hak 1 5 5 0 37 0 37 0
3 Vestre Bærum 4 4 10 43 10 43 0
4 Haslum 1 3 3 -13 23 -13 23 0
5 Runar 2 2 -15 29 -15 29 0

Turneringssiden er del av Profixio