Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Nordstrand 3 8 8 20 58 20 58 0
2 Haslum 2 6 6 6 42 6 42 0
3 Lervik 4 4 6 36 6 36 0
4 Langhus 1 2 2 -19 31 -19 31 0
5 Spjelkavik 0 0 -13 32 -13 32 0

Turneringssiden er del av Profixio