Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Frogner 10 10 27 70 27 70 0
2 Nordstrand 8 8 21 72 21 72 0
3 Haslum 1 6 6 -1 57 -1 57 0
4 Gjerdrum 4 4 -5 48 -5 48 0
5 Fet 2 2 -23 51 -23 51 0
6 Bækkelagets 2 0 0 -19 45 -19 45 0

Turneringssiden er del av Profixio