Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Reistad 9 9 20 31 20 31 0
2 Østsiden 8 8 9 29 9 29 0
3 Furuset 6 6 7 28 7 28 0
4 Lisleby 4 4 -1 25 -1 25 0
5 Vestre Bærum 2 3 3 -7 13 -7 13 0
6 Grane Arendal 3 0 0 -28 11 -28 11 0

Turneringssiden er del av Profixio