Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Tune 1 8 8 5 25 5 25 0
2 Elverum 2 5 5 8 25 8 25 0
3 Rolvsøy 2 4 4 -3 19 -3 19 0
4 Bækkelagets 1 3 3 3 26 3 26 0
5 Skedsmo 2 0 0 -13 11 -13 11 0

Turneringssiden er del av Profixio