Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Runar 1 8 8 9 17 9 17 0
2 Vålerenga 1 6 6 -1 22 -1 22 0
3 Kråkerøy 2 4 4 0 20 0 20 0
4 Lervik 1 2 2 -1 21 -1 21 0
5 Lillestrøm 2 0 0 -7 18 -7 18 0

Turneringssiden er del av Profixio