Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Haslum 1 6 6 11 25 11 25 0
2 Lørenskog 2 6 6 13 24 13 24 0
3 Nordstrand 3 4 4 -6 14 -6 14 0
4 Rolvsøy 1 3 3 -5 16 -5 16 0
5 Gjerdrum GUL 1 1 -13 9 -13 9 0

Turneringssiden er del av Profixio