Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Ull/Kisa 1 8 8 20 29 20 29 0
2 Hønefoss 2 6 6 8 25 8 25 0
3 SSK Skjetten 4 4 6 22 6 22 0
4 Rygge 2 2 2 -3 16 -3 16 0
5 Oppsal Hvit 0 0 -31 6 -31 6 0

Turneringssiden er del av Profixio