Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Nit/Hak 1 6 6 9 26 9 26 0
2 Oppsal Svart 6 6 4 23 4 23 0
3 Runar 2 4 4 3 21 3 21 0
4 Haslum 2 4 4 2 23 2 23 0
5 Tindlund 2 0 0 -18 11 -18 11 0

Turneringssiden er del av Profixio