Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Ull/Kisa 2 10 10 26 48 26 48 0
2 Haslum 1 8 8 28 50 28 50 0
3 Gresvik 1 6 6 9 36 9 36 0
4 Borre 4 4 -5 29 -5 29 0
5 Tønsberg 2 2 -11 28 -11 28 0
6 Østsiden Rød 0 0 -47 4 -47 4 0

Turneringssiden er del av Profixio