Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Nit/Hak 2 7 7 8 33 8 33 0
2 Sarpsborg 1 5 5 8 37 8 37 0
3 Fjellhammer 2 4 4 5 29 5 29 0
4 Vestby 1 4 4 2 31 2 31 0
5 Hønefoss 1 0 0 -23 23 -23 23 0

Turneringssiden er del av Profixio