Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Rolvsøy 8 8 11 34 11 34 0
2 Eidsvold IF 2 5 5 11 36 11 36 0
3 Vestby 2 5 5 8 37 8 37 0
4 Høybråten og Stovner 1 2 2 -1 29 -1 29 0
5 Gimletroll 0 0 -29 10 -29 10 0

Turneringssiden er del av Profixio