Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Tindlund 8 8 29 45 29 45 0
2 SSK Skjetten 1 6 6 34 50 34 50 0
3 Frogner 1 4 4 8 31 8 31 0
4 Jardar 2 2 2 -24 7 -24 7 0
5 Grane Arendal 2 0 0 -47 7 -47 7 0

Turneringssiden er del av Profixio