Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Lørenskog 2 8 8 26 47 26 47 0
2 Bønes 2 6 6 5 31 5 31 0
3 Asker 1 3 3 -5 28 -5 28 0
4 Njård 2 3 3 -11 21 -11 21 0
5 Nit/Hak 1 0 0 -15 16 -15 16 0

Turneringssiden er del av Profixio