Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Skogstrand 7 7 10 36 10 36 0
2 Lommedalens 1 6 6 13 37 13 37 0
3 Nordstrand 2 5 5 12 32 12 32 0
4 Ull/Kisa 3 2 2 -5 20 -5 20 0
5 Mjøndalen 0 0 -30 10 -30 10 0

Turneringssiden er del av Profixio