Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Jardar 1 7 7 4 38 4 38 0
2 Lillestrøm 1 6 6 12 29 12 29 0
3 Njård 1 3 3 -6 34 -6 34 0
4 Hønefoss 2 2 2 2 30 2 30 0
5 Ull/Kisa 4 2 2 -12 19 -12 19 0

Turneringssiden er del av Profixio