Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Nordstrand 1 7 7 23 53 23 53 0
2 Runar 7 7 18 40 18 40 0
3 Ull/Kisa 2 J03 4 4 -17 29 -17 29 0
4 Tindlund 2 2 -12 19 -12 19 0
5 Høybråten og Stovner 2 0 0 -12 31 -12 31 0

Turneringssiden er del av Profixio