Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff poeng Ja Ja
4 Sett + Ja Ja
5 Diff poeng Ja Nei
6 Sett + Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff poeng* Sett +* Diff poeng Sett + Trekning
1 Runar 1 8 8 30 64 30 64 0
2 Lørenskog 6 6 1 43 1 43 0
3 Skogstrand Gul 4 4 1 49 1 49 0
4 Lisleby 2 2 -4 49 -4 49 0
5 Bønes 3 0 0 -28 30 -28 30 0

Turneringssiden er del av Profixio