Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Tune 8 8 52 70 52 70 0
2 Sotra 2 6 6 27 58 27 58 0
3 Sørreisa IL 4 4 7 39 7 39 0
4 Gresvik 2 1 1 -43 23 -43 23 0
5 Ull/Kisa 2 1 1 -43 16 -43 16 0

Turneringssiden er del av Profixio