Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bønes 1 6 6 33 62 33 62 0
2 Greipstad 4 4 6 42 6 42 0
3 Oppsal Blå 4 4 -2 35 -2 35 0
4 Jar 4 4 -19 29 -19 29 0
5 Lillestrøm 2 2 2 -18 29 -18 29 0

Turneringssiden er del av Profixio