Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Nordstrand 1 6 6 28 54 28 54 0
2 Njård 6 6 12 60 12 60 0
3 Grane Arendal 2 4 4 6 51 6 51 0
4 Gresvik 1 4 4 1 36 1 36 0
5 Jotun 0 0 -47 19 -47 19 0

Turneringssiden er del av Profixio