Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Lillestrøm 1 7 7 23 45 23 45 0
2 Frogner 1 6 6 15 49 15 49 0
3 Sotra 1 5 5 4 40 4 40 0
4 Tistedal 2 2 -6 37 -6 37 0
5 Runar 2 0 0 -36 17 -36 17 0

Turneringssiden er del av Profixio